top of page

Què són les constel·lacions familiars i com funcionen?

És una teràpia breu estratègica, un mètode pel qual es busca l’origen i les possibilitats de solució d’un conflicte, problema, limitació. Es tracta que la persona que vol consultar vegi imatges de possibilitats de solució des d’un nivell profund i que aquestes imatges se les deixi sentir i es deixin actuar en el inconscient familiar.

El terapeuta en una entrevista inicial abans o allí mateix, pregunta al consultant el motiu de la consulta i l’objectiu a on vol arribar i esbrina de la seva biografia i la del seu sistema familiar en relació a la consulta.

Els representants en una constel·lació

constel·lacions amb clicks de playmobil

El terapeuta demana que el consultant esculli entre els assistents persones que faran de representants de la situació plantejada i els col·loqui al mig segons la seva imatge interna.

Quan el terapeuta li demana al consultant que esculli entre la gent un representant per algú de la seva família el consultant escull a l’atzar algú i li demana si vol fer de representant. Si la persona accedeix s’aixeca i el consultant la col·loca de peu en l’espai.

Els representants no necessiten fer res. Sense pensar què han de fer o qui son, són col·locats de peu en l’espai pel client i només es deixen sentir buidant la ment. Escolten el seu cos i les emocions que senten i que no són seves sinó que encara que sembli estrany, pertanyen al que representen.

Com pot ser que puguin sentir emocions internes, tristesa, ràbia, alegria, amor, culpabilitat, vergonya.. i sensacions físiques com ara fred, calor, dolor, mareig, símptomes de malalties etc... que coincideixen amb la situació que representen però del que no saben ni coneixen res en absolut?

Realment, encara que s’intenta explicar amb diverses teories, no hi ha una explicació clara i científica de perquè passa això, però no hi ha dubte què passa i que funciona.

També es poden fer constel·lacions en teràpia individual sense representants i llavors s'utilitzen ninots, peces de roba, plantilles, imatges amb el pensament que ens faciliten aquesta manera de treballar.

Efectes de les constel·lacions en els representants

Val a dir que els participants tan si només observen com si fan de representants també acostumen a emportar-se un treball interior. Veure imatges de solució, sentir emocions de situacions diverses ressona en l’interior de cadascú i proporciona recursos per la seva pròpia història. Per això venir de representant implica posar-te al servei d’aquella persona i ajudar-la a treballar el seu problema però al mateix temps proporciona un treball d’autoconeixement i de creixement personal que s’ha de valorar.

Les constel·lacions poden ser una pràctica sobrenatural o manipulació?

No té res a veure amb l’esoterisme o pràctiques estranyes que només poden fer persones amb dons sobrenaturals. Tothom pot assistir a una constel·lació, tothom pot fer de representant i ja fa temps que és una eina que funciona i que fan servir molts terapeutes i psicòlegs.

Tampoc té a veure amb cap mena de moviment de sectes. Encara que sí que és cert que algunes sectes acostumen a utilitzar teràpies i pràctiques alternatives de tot tipus per rentar el cervell als seus adeptes i convertir-los en esclaus físics, econòmics i emocionals del seu líder, una constel·lació familiar no proporciona cap d’aquests efectes. Treballar o assistir a una constel·lació és voluntari i es paga igual que qualsevol tractament terapèutic i les persones les demanen quan en senten necessitat i si hi tornen és perquè els efectes els son beneficiosos.

Assistir a una constel·lació familiar és un fet que encara que pot ser sorprenent al començament, no implica cap mena de manipulació de la voluntat de ningú. En la meva manera d’actuar, el consultant és el que d’acord amb mi treballa un tema concret, decideix seguir, aturar, implicar-se més...sempre establint confiança. El terapeuta respecta el procés, límits i voluntat de la persona que vol treballar.

Qui pot fer una constel·lació i sobre què podem fer una constel·lació?

Tothom pot fer una constel·lació per treballar un assumpte seu que li incumbeix a ell en primer lloc. Els pares també poden constel·lar problemes dels seus fills menors d’edat sense que els nens estiguin presents. Però no tenim el permís de treballar problemes pels altres per molt que vulguem ajudar a algú. Per exemple una mare no pot treballar el problema que té la seva filla de 35 anys perquè per exemple li està costant quedar-se embarassada. O els problemes de parella d’un fill. El que treballem ha d’estar directament relacionat amb nosaltres.

Les constel·lacions poden ser familiars, intrapsíquiques, o també laborals. És a dir igual que podem treballar conflictes entre les persones de la nostra família d’origen o la família actual, podem treballar també, les relacions a la feina, el nostre lloc de treball o els problemes que hi ha en una organització. També podem treballar el que sentim internament i que ens limita, com pot ser una por, una emoció tòxica o una limitació.

Quan està indicada una constel·lació?